fbpx

Hatha Yoga

The Essence of Authentic Yoga

The Essence of Authentic Yoga

What is Authentic Yoga Yoga is a practice that has been around for thousands of years. While it has become increasingly popular in recent times, it is important to understand what authentic yoga...

read more
Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga

What is Ashtanga Yoga? Many yoga practitioners especially beginners often get confused about what is Ashtanga Yoga. Is it a style of yoga posture or is it part of yoga philosophy or what else?...

read more
Yoga for a Blissful Pregnancy

Yoga for a Blissful Pregnancy

Introduction Pregnancy, a miraculous journey filled with joy and anticipation, brings about significant changes in a woman's life. As you embark on this transformative path, maintaining your...

read more
Vad är Sivananda Yoga-6

Vad är Sivananda Yoga-6

Tankar från mig - ”läraren”. Sivananda Hatha Yoga är en holistisk practice, en del av en yogisk livstil. Fysiskt, sinnet, tankesätt m.m. Jag tror att om vi kan avdramatisera yogautövandet lite...

read more
Vad är Sivananda Yoga-5

Vad är Sivananda Yoga-5

Sivananda Hatha Yogan samspelar med Auyrvedan på ett bra sätt då ´klassupplägget innefattar moment för alla så kallade Doshas. Vanligt för de flesta yogaformer är att de påverkar en av dessa doshas...

read more
Vad är Sivananda Yoga-4

Vad är Sivananda Yoga-4

Enastående med Sivananada HathaYoga är att även om positionerna är enkla (utmanande men ej komplicerade) så finns inget tvivel om att yogan har en effektiv påverkan på oss. Upplägget är väldigt likt...

read more