fbpx

Vad är Sivananda Yoga-5

August 30, 2022

Yoga Shastra

Vad är Sivananda Yoga-5

Sivananda Hatha Yogan samspelar med Auyrvedan på ett bra sätt då ´klassupplägget innefattar moment för alla så kallade Doshas. Vanligt för de flesta yogaformer är att de påverkar en av dessa doshas mer primärt vilket leder till att en klass faktiskt kan öka den obalans man redan upplever (alla yogaformer passar inte för alla individer då vi inte har samma kropps-konstitution).

En klassisk Sivananda klass är 90minuter med olika moment och där 12 grundpositioner utövas i kombination med medveten vila i bl.a. Savasana Dessa kontraster med aktivitet & vila tränar oss och vårt nervsystem att gå ur stress både fysiskt och mentalt. Positionerna hålls längre än tex flowklasser men man fokuserar inte på maxpush och prestation utan mer på att hitta andningen, närvaron, ödmjukheten samt upplevelsen i positionerna. Traditionellt sätt är Sivananda HathaYogans sekvens uppbyggd efter chakra-systemet.

Yogaklassernas olika moment påverkar oss inte bara fysiskt utan även mentalt. Djup andning, inre närvaro samt avslappning är viktiga delar som har en effekt på sinnet och supportar förändrandet av din livsstil.

We are a Swedish and Indian-based yoga company and offer Yoga Private sessions for companies and regular yoga courses in Linköping, Sweden. Yoga and Ayurveda Retreats, Yoga Teacher Training courses in Scandinavia, Europe, India, and Bali.

Category

Would you like to join one of our yoga course, yoga retreat or a yoga teacher training course please send an email to us info@yogashastra.org

Related Posts: