fbpx

Yoga Blog

The Essence of Authentic Yoga

The Essence of Authentic Yoga

What is Authentic Yoga Yoga is a practice that has been around for thousands of years. While it has become increasingly popular in recent times, it is important to understand what authentic yoga really is. At its core, yoga is a spiritual...

read more
Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga

What is Ashtanga Yoga? Many yoga practitioners especially beginners often get confused about what is Ashtanga Yoga. Is it a style of yoga posture or is it part of yoga philosophy or what else? Ashtanga Yoga Ashtanga Yoga is an ancient...

read more
Yoga for a Blissful Pregnancy

Yoga for a Blissful Pregnancy

Introduction Pregnancy, a miraculous journey filled with joy and anticipation, brings about significant changes in a woman's life. As you embark on this transformative path, maintaining your physical and emotional well-being becomes...

read more
Vad är Sivananda Yoga-6

Vad är Sivananda Yoga-6

Tankar från mig - ”läraren”. Sivananda Hatha Yoga är en holistisk practice, en del av en yogisk livstil. Fysiskt, sinnet, tankesätt m.m. Jag tror att om vi kan avdramatisera yogautövandet lite skulle det bli enklare för många. Man gör sin...

read more
Vad är Sivananda Yoga-5

Vad är Sivananda Yoga-5

Sivananda Hatha Yogan samspelar med Auyrvedan på ett bra sätt då ´klassupplägget innefattar moment för alla så kallade Doshas. Vanligt för de flesta yogaformer är att de påverkar en av dessa doshas mer primärt vilket leder till att en...

read more
Vad är Sivananda Yoga-4

Vad är Sivananda Yoga-4

Enastående med Sivananada HathaYoga är att även om positionerna är enkla (utmanande men ej komplicerade) så finns inget tvivel om att yogan har en effektiv påverkan på oss. Upplägget är väldigt likt varje klass, men de som kommer...

read more
Vad är Sivananda Yoga-3

Vad är Sivananda Yoga-3

Förutom den fysiska påverkan Sivananda Hatha Yoga har på oss, så har det med en påverkan på vårt sinne. Yogan renar kropp och sinne från stress och negativa intryck. pranayama (andningen) lugnar vårt sinne och renar andningssystemet. Den...

read more
Vad är Sivananda Yoga-2

Vad är Sivananda Yoga-2

HathaYoga är meningen att den ska kännas bra, vara upplyftande, energigivande och lugnande även medans vi utövar våra positioner och olika andningsövningar. Sivananda Hatha Yogan jobbar på djupet och skapar livsförändrande effekter och en...

read more
Vad är Sivananda yoga-1

Vad är Sivananda yoga-1

Sivananda Hatha Yogan är kraftfull och samtidigt ljuvlig, den är utmanande och samtidigt lugnande, den är energigivande och samtidigt djupt återhämtande. Det är en av få yogaformer som följer den traditionella HathaYogan. Utövandet...

read more