fbpx
The Essence of Authentic Yoga

The Essence of Authentic Yoga

What is Authentic Yoga Yoga is a practice that has been around for thousands of years. While it has become increasingly popular in recent times, it is important to understand what authentic yoga really is. At its core, yoga is a spiritual discipline that aims to unite...
Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga

What is Ashtanga Yoga? Many yoga practitioners especially beginners often get confused about what is Ashtanga Yoga. Is it a style of yoga posture or is it part of yoga philosophy or what else? Ashtanga Yoga Ashtanga Yoga is an ancient system of yoga that was developed...
Yoga for a Blissful Pregnancy

Yoga for a Blissful Pregnancy

Introduction Pregnancy, a miraculous journey filled with joy and anticipation, brings about significant changes in a woman’s life. As you embark on this transformative path, maintaining your physical and emotional well-being becomes paramount. Enter yoga, an...
Vad är Sivananda Yoga-6

Vad är Sivananda Yoga-6

Tankar från mig – ”läraren”. Sivananda Hatha Yoga är en holistisk practice, en del av en yogisk livstil. Fysiskt, sinnet, tankesätt m.m. Jag tror att om vi kan avdramatisera yogautövandet lite skulle det bli enklare för många. Man gör sin practice seriöst, men...
Vad är Sivananda Yoga-6

Vad är Sivananda Yoga-5

Sivananda Hatha Yogan samspelar med Auyrvedan på ett bra sätt då ´klassupplägget innefattar moment för alla så kallade Doshas. Vanligt för de flesta yogaformer är att de påverkar en av dessa doshas mer primärt vilket leder till att en klass faktiskt kan öka den...